عوارض واریس ودرمان آنهاباRFولیزرداخل عروقی:

ادامه مبحث ورم پاومچ پا:


این مقاله، ازسلسله مقالات مربوط به واریس وعوارض واریس ودرمان عوارض واریس است که توسط دکترمحمودهادی زاده( موسس مرکزواریس اصفهان) نگاشته شده است.خوانندگان گرامی جهت مطالعه مقالات قبلی وبعدی مجموعه مقالات واریس ونیزبرای کسب اطلاعات کاملتردرموردواریس ودرمان واریس دراصفهان (لیزرواریس دراصفهان وسایرمواردمشابه) می توانندبه سایت دکترهادی زاده(یایکی ازسایتهای مرکزواریس اصفهان مراجعه نمایند.
درتشخیص افتراقی علل ورم مچ پا، علاوه برآنکه بایستی حتماداروهای ایجادکننده ادم مچ پارادرنظرداشت(استروئیدها(کورتون) ، داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی، تستوسترون، استروژن، داروهای بلوک کننده کانال کلسیم،داروهای ضددیابت و....)، همچنین بایدبخاطرداشت که یکی ازعلل ادم پاومچ پا، عفونت بافت(سلولیت) است.

سلولیت معمولایک عفونت باکتریایی است که پوست، چربی زیرپوستی و...راتحت تاثیرقرارمی دهد.معمولاوجودیک ناحیه قرمزرنگ که بسرعت وسیع می شود، ازعلائم تی پیک عفونت است که بایددرافتراق ادم ناشی ازواریس ازعفونت ، بایدترومبوزدرزمینه واریس رادرنظرداشت.

ممکن است درگیری عروق لنفاوی ، تب ، احساس سنگینی ، ورم پوست نیزدرعفونت (cellulitis) دیده شود.

باکتری هایی که معمولاباعث عفونت می شوند،دربسیاری موارد شامل استرپتوکوک واستافیلوکوک اورئوس هستند.

درتشخیص عفونت ، می توان ازکشت سلولی هم بهره بردوبایدتوجه داشت که ممکن است بیمارمبتلابه واریس، همزمان مبتلابه عفونت هم باشدوعلایم هردوبیماری ، بطورهمزمان بروزنماید.ازعوامل خطرعفونت، می توان به بریدگی پوست، چاقی، ادم پا وپیری اشاره نمود.
ازعلل دیگر ادم پاومچ پا، بیماری های عروق لنفاوی است.عروق لنفاوی نیزدرکناروریدها، وظیفه تخلیه مایعات اضافه وپروتئین و...ازبافت به سیستم عروقی مرکزی رابرعهده دارند.

ورم پا و مچ

درافتراق بین ادم لنفاوی (لنفادم) وادم وریدی ، نکات فراوانی قابل ذکراست ‌.

اولین نکته ، تظاهرتیپیک پای مبتلابه لنفادم است که باظاهرمخصوص خودورنگ خاص پوست بعلاوه ادم غیرگوده گذار، کاملاقابل تشخیص می باشد.

همچنین بایستی به حضورتوام لنفادم ، لنفانژیت ونارسائی های وریدی که دربسیاری مواردقابل مشاهده هستند، دقت کافی مبذول داشت.

لنفادم ، بویژه درمراحل ابتدایی ،درلمس سفت بوده داشته وباچین های مخصوص درقسمت
مچ پا مشخص است.
به بیماران محترم مبتلابه واریس توصیه می شود قبل ازآنکه عوارض واریس ایجادشود ، وچنانچه مبتلابه عوارض شده اند، دراولین فرصت ممکن جهت درمان واریس وعوارض آن ،ازسایت دکترهادی زاده مراجعه وبه مرکزواریس اصفهان مراجعه نمایند.

 

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •