( تپش های غیر طبیعی قلب)

تپش قلب های غیرطبیعی نیزانواع مختلفی دارندکه درزیربه چندنوع شایعترآنهااشاره می کنیم:
تاکی کاردی یا ضربان های سریع:
اگر تپش قلب نابجا یا یک اکتوپیک بسیار تند باشد تاکی کاردی گفته می‌شود. وقتی موج ضربانات از موضعی خارج از محل تنظیم کننده قلب ایجاد گردد به نام آن محل ذکر می شود مثلا تاکی کاردی دهلیزی یاگره A-V یا .....

تاکی کاردی بطنی:
این نوع تاکی کاردی با سرعت و احساس تپش قلب ایجاد شده و موجب علائم دیگر نیز می شود تعداد ضربان های قلب ممکن است تا حدود ۲۰۰ ضربان در دقیقه برسد در این حالت قلب قادر نیست کار موثر خود را انجام داده در نتیجه بیمار ممکن است عرق نموده و تنفس کوتاه گشته گاه حالت غش و ضعف ایجاد گردد.
باید اشاره نمود که تاکی کاردی ناحیه گره A-V یا و-آ و نوع بطنی علائم بیشتری نسبت به نوع دهلیزی ایجاد می‌کند وجود چنین ریتم و نظمی پزشک را متوجه یک منشاء بیماری در قلب می‌نمایند.

_ لرزش دهلیزی یا فیبریلاسیون دهلیزی:
ضربان های قلب نامنظم بوده و طرح مخصوص ندارد در چنین حالت عضلات دهلیز قلب با هم منقرض نمی‌شوند حرکات لرزش مانند در عضلات پیدا می‌شود که آنرا فیبریلاسیون یا انقباضات غیر منظم می نامند.درفیبریلاسیون دهلیزی
انقباض قلب غیر منظم وبا فقدان هر نوع نظم خاص است.

فلاتر:
وقتی عضلات دهلیزی قلب با هم منقبض نگردد آن را فلوتر یا حالت لرزش گویند. این حالت گاهی علامتی در نزد بیمار ایجاد نمی‌کند زیرا بطن های قلب به آهستگی منقبض می‌شود هرچند نظم آن مختصری مختل گردیده است اگر تکانه یا انگیزش موج الکتریکی از دهلیز داخل گرهA-V یا و-آ گردد یک ریتم سریع و نامنظم ممکن است ایجاد تپش قلب نماید در مراحل نخستین این ناراحتی را با دارو میتوان درمان نمود.

برادی کاردی :
ضربانهای آهسته و آرام قلب نیزگاهی غیرطبیعی اند.
وقتی تنظیم کننده قلب بیمار و ناتوان گردد سرعت ضربان قلب بسیار آهسته می شود گاهی اوقات یک دوره ضربان های آهسته قلب با تندی ضربان های قلب یا تاکی کاردی همراه می شود که آن را بیماری سینوس قلبی می گویند وقتی گره A-V که در محل ویژه اتصال بطن و دهلیز قرار دارد بیمار گردد ضربان های آهسته قلب پیش می‌آید این اختلال را انسداد یا بلوک قلبی نیز می گویند در نتیجه تمام تکانه های موج الکتریکی از آنها عبور نمی کنند گاهی بیمار وضع آهسته و سنگینی قلب خود را که با گیجی و دوران سر همراه است درک نموده و آگاه می گردد در این هنگام جهت درمان از پیس میکر یا منظم کننده مصنوعی قلب باید استفاده نمود.
ادامه دارد.....تپش های غیر طبیعی قلب

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •