chaghi 2

 بهترین روش درمان چاقی:


چاقی چیست؟ بهترین روش درمان چاقی کدامست؟

قسمت دوم:

درقسمت اول این سلسله مقالات، مطالبی بیان کردیم.
واینک ادامه مطلب:
اضافه وزن و چاقی ، قبلاً در کشورهای با درآمد بالادیده می شد .
ولی اکنون چاقی حتی در کشورهای کم درآمد و متوسط ​​هم دیده می شود..
به ویژه در شهرهاچاقی شیوع بیشتری یافته است. در آفریقا ، از سال 2000 تاکنون ، تعداد کودکان چاق زیر 5 سال تقریباً 50 درصدرشد کرده است.
در سال 2016 ، تقریبا نیمی از کودکان دارای اضافه وزن یا چاقی زیر 5 سال در آسیا زندگی می کردند.

آمارهای چاقی:

در سال 2016 ، 340 میلیون کودک و نوجوان 5 تا 19 ساله دارای اضافه وزن یا چاقی بودند.

شیوع اضافه وزن و چاقی در بین کودکان و نوجوانان 5 تا 19 ساله به شدت افزایش یافته است .
آمارچاقی از 4٪ در 1975 به کمی بیش از 18٪ در 2016 رسیده است.
این افزایش به طور مساوی بین کودکان و نوجوانان هر دو جنس توزیع شده است .
در سال 2016 ، 18 درصد دختران و 19 درصد پسران دارای اضافه وزن بودند.

در سال 1975 ، كمتر از 1٪ كودكان و نوجوانان 5 تا 19 سال از چاقی رنج می بردند .
این درحالی استکه در سال 2016 این تعداد به 124 میلیون نفر (6٪ دختران و 8٪ پسران) رسید.

مرگ ومیر:

به طور کلی ، بیشتر از افراد در اثر اضافه وزن و چاقی در سراسر جهان می میرند تاکم بودن غیر طبیعی وزن بدن.
چاقی بطورکلی می تواندعوارض فراوانی بهمراه داشته باشد.
این عوارض ناشی ازسکته قلبی، بالارفتن فشارخون و....ایجادمی شوند.
افراد چاق بیش از افراد کم وزن هستند.
این مورد در همه مناطق به استثنای مناطقی از جنوب صحرای آفریقا و آسیا وجود دارد.

چه عواملی باعث اضافه وزن و چاقی می شوند؟

علت اصلی چاقی و اضافه وزن عدم تعادل انرژی است .
زیاداستفاده کردن ازمنابع غذایی پرانرژی باعث چاقی می شود.
حال سوال اینستکه بهترین درمان چاقی چیست؟
در واقع درافرادچاق میزان کالری رژیم غذایی بیش از انرژی مورد نیاز بدن است. روندهای زیر در سراسر جهان ذکر شده است:

افزایش مصرف مواد غذایی با چگالی انرژی بالا و محتوای چربی بالا ؛

کاهش فعالیت بدنی به دلیل کم تحرکی بودن بسیاری از فعالیت ها .
تغییر در الگوهای سفر و افزایش شهرنشینی.

تغییر در رژیم غذایی و فعالیت بدنی اغلب نتیجه تغییرات محیطی و اجتماعی است.
این تغییرات در نتیجه فرآیندهای توسعه است که با سیاست های تشویقی مناسب در بخشهایی مانند بهداشت ، کشاورزی ، حمل و نقل ، برنامه ریزی شهری ، حفاظت از محیط زیست ، تولید و توزیع مواد غذایی همراه نیست .

جهت مطالعه مطالب مقاله بعدی ، روی لینک زیرکلیک کنید

http://www.doctorhadizade.com/index.php/2018-05-18-10-02-09/2021-05-06-20-17-02

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •