بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان

دکترمحمودهادی زاده (۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱ ) فوق تخصص قلب وعروق واینترونشنال کاردیولوژی/فلبولوژی/نارسایی قلب،با داشتن بالاترین مدارک علمی از معتبرترین مراکزعلمی وآموزشی، ازسالها قبل اقدام به راه اندازی مرکزواریس اصفهان(کلینیک واریس اصفهان)(کلینیک واریس وبیماریهای قلبی عروقی اصفهان ) نموده وبه درمان بیماران مبتلابه بیماریهای قلبی عروقی می پردازند.

برای بیمارانی که مبتلابه دردقفسه سینه هستند، ابتدابایستی بدقت علت دردقفسه سینه، بااستفاده ازروشهای تشخیصی گوناگون ، ازجمله معاینه فیزیکی، نوارقلب ، تست ورزش،اکوکاردیوگرافی داپلررنگی ، پرفیوژن اسکن (عکس رنگی ازقلب) سی تی آنژیوگرافی یاسایرروشهای موردنیاز، تشخیص داده شده وسپس درمان لازم صورت پذیرد.

دربرخی ببماران ، برای تشخیص دقیق بیماری های قلبی وعروقی، نیازبه استفاده ازآنژیوگرافی است.آنژیوگرافی می تواندبصورت صددرصدوقطعی، انواع اختلالات عروقی رانشان دهدکه آنژیوگرافی وآنژیوپلاستی ، توسط دکترمحمودهادی زاده بعنوان بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان(بهترین فوق تخصص قلب وعروق اصفهان)(بهترین متخصص آنژیوگرافی اصفهان، برای بیمارانی که نیازبه آنژیوگرافی یاآنژیوپلاستی داشته باشند، انجام می پذیرد.

لازم بذکراستکه همه موارددردقفسه سینه، منشاقلبی نداردودربسیاری موارد، دردقفسه سینه، درحقیقت دردقلب (دردقلبی) نمی باشدولیستی ازببماریهاواختلالات گوناگون بایستی بعنوان علل احتمالی دردقفسه سینه، مدنظرقرارگیرندکه یکی ازآنها، دردقلبی می باشد.

ازعلل قفسه سینه که منشاغیرقلبی دارند(دردقلب وجودنداردبلکه درد، ناشی ازعلل غیرقلبی است) می توان به مشکلات گوارشی، بیماریهای اعصاب قفسه سینه وستون فقرات، بیماریهاواختلالات روانی، بیماریهای ریوی، اختلالات عضلانی ، اسکلتی و....اشاره نمود.

 

پاتولوژی بیماری عروق محیطی

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •