پوسیدگی دندان چیست؟

پوسیدگی دندان چیست وچگونه باآن برخوردکنیم؟
این موضوع رادرمقالات مختلفی بررسی خواهیم نمود.
ابتدابایدبیان کنیم که پوسیدگی دندان علل مختلفی دارد.
همچنین مراحل گوناگون و گستردگی کم وزیادممکنست وجودداشته باشد.
اگرگستردگی پوسیدگی دندان کم باشد، ممکنست بتوان مدتهاآنراتحمل کرد.
برعکس درمراحل شدیدوگسترده، نیازبه درمان ومداخله بیشتراست.
درزیرنگاهی به این مقوله ومطالب مربوطه می اندازیم.

آیاهمه مواردپوسیدگی دندان همراه بادردهستند؟
پاسخ منفی است.
برخی مراحل ابتدایی این بیماری، دارای دردنمی باشند.
درواقع ممکنست حتی ظاهردندان نیزتاحدودی تغییرکندودرعین حال دردوجودنداشته باشد.

2

پوسیدگی دندان:

یکی از شایع ترین دلایل مراجعه به دندانپزشک پوسیدگی دندان است.
این نام شکست بافت های سخت است که با تخریب مینای دندان شروع می شود.
درصورتی مه اقدامات لازم را انجام ندهید و پیشگیری انجام ندهید، روند پوسیدگی در عمق گسترش می یابد.
. حفره ها شکل می گیرند، عوارض مختلفی می توانند به هم بپیوندند.
در صورت بی اعتنایی بیشتر، از دست دادن دندان رخ می دهد.
تعداد زیادی از میکروارگانیسم های مختلف در دهان انسان زندگی می کنند.
در حال حاضر 2-4 ساعت پس از مسواک زدن کامل دندان ها، تعداد آنها می تواند به 1 میلیون برسد.
آنها به طور فعال به سطح می چسبند و مینای دندان را تحت تأثیر قرار می دهند که باعث پوسیدگی دندان می شود.
استرپتوکوک موتانس و.... عامل اصلی پوسیدگی هستند.
علاوه بر این، فعالیت و مضر بودن باکتری ها تا حد زیادی به مقاومت بدن و وجود عوامل مستعد کننده بستگی دارد.
سریع ترین تولید مثل باکتری ها در محیطی مساعد برای آنها اتفاق می افتد که در شرایط مختلف تشکیل می شود. این شامل:

بهداشت نامناسب دهان، به ویژه مسواک زدن نامنظم یا ناکارآمد.
تغذیه نامناسب با غذاهای حاوی کربوهیدرات نرم و کمبود سبزیجات خام؛
کمبودویتامینهای موردنیاز
محتوای کم برخی از مواد معدنی (فلوئور، فسفر و کلسیم) در آب آشامیدنی؛
نقض شکل گیری دندان ها، که اغلب با راشیتیسم یا سل در دوران کودکی همراه است.
کاهش ایمنی؛
وجود بیماری های دستگاه گوارش.
چنین شرایطی به تغییر در ساختار مینای دندان، تمیز کردن ناکافی دندان ها از پلاک و افزایش محتوای باکتری در حفره دهان کمک می کند.
همه عوامل فوق می توانندباعث پوسیدگی  شوند.
برای پیشگیری باید  عوامل مستعد کننده برای پوسیدگی دندان را حذف کرد.

مراحل رشد پوسیدگی:

بسته به عمق ضایعه، 3 مرحله تشخیص داده می شود:

اولیه - مرحله یک لکه یا پوسیدگی سطحی، در حالی که کانون های سفید دمینرالیزاسیون ابتدا ظاهر می شوند.
سپس مینای آسیب دیده تیره شده و خشن می شود.
پوسیدگی متوسط، زمانی که لایه عاج زیر مینا آسیب دیده و یک حفره پوسیدگی تشکیل می شود.
پوسیدگی عمیق دندان، که در آن انتقال التهاب به خارج از عاج و ایجاد عوارض مختلف وجود دارد..
سرعت تخریب می تواند متفاوت باشد.
در بزرگسالان، این روند اغلب کند مزمن است.
در کودکان اغلب پوسیدگی حاد دیده می شود که باعث از بین رفتن سریع دندان های شیری می شود.

توجه ناکافی به وضعیت دندان ها منجر به پیشرفت پوسیدگی می شود.
  در نتیجه خطر ایجاد عوارض مختلف وجود دارد.

1


توسعه پالپیت

التهاب بافت نرم دندان (بسته عصبی عروقی داخلی) پالپیت نامیده می شود.
پالپیت با درد شدید همراه است.
در غیاب درمان کافی، التهاب حالت چرکی به خود می گیرد، پالپ می میرد و بافت های دندان از داخل تغذیه نمی کنند.

توسعه پریودنتیت

گسترش عفونت از طریق کانال های داخل دندان باعث التهاب بافت های مجاور می شود که به آن پریودنتیم می گویند.
اگر این روند منتشر باشد، آنها ازاصطلاح پریودنتیت استفاده می کنند.
  هنگامی که یک حفره چرکی در ریشه ایجاد می شود، تشخیص آبسه پریودنتال ایجاد می شود.

توسعه کیست

با پریودنتیت، تخریب بافت استخوانی می تواند با رشد گرانول ها و تشکیل حفره در بین آنها رخ دهد.
متعاقباً، یک کیست رادیکولار (واقع در ریشه) فک در اینجا ایجاد می شود.
ااین حفره اغلب با چرک پر می شود.
اگر چنین وضعیتی تشخیص داده شود، پزشک یک سوراخ ایجادمی کند و در صورت لزوم کیست را برش می دهد.

تورم شدیدلثه ها

تورم شدید لثه ها و/یا گونه ها گاهی ایجادمی شود..

علت این وضعیت گسترش التهاب به پریوستئوم است که قسمت بیرونی استخوان ها را می پوشاند.
پریوستیت با جدا شدن پریوستوم ایجاد می شود، فضای حاصل با چرک پر می شود.
در درمان، تخلیه چرک از طریق برش و رفع التهاب با آنتی بیوتیک ضروری است.
اگر تصمیمی برای حفظ دندان آسیب دیده از پوسیدگی گرفته شود، لازم است درمان کامل پالپیت، پریودنتیت انجام شود.
این پیشگیری از التهابات شدید مجدد است.

چگونه از ایجاد پوسیدگی جلوگیری کنیم


تمیز کردن کامل سطوح داخلی، اطراف لثه، فضاهای بین دندانی و زبان مهم است.
این کارها به شما امکان می دهد تا عوامل اصلی پوسیدگی دندان را از بین ببرید.
تمیز کردن منظم مکانیکی یک پیشگیری موثر از پوسیدگی دندان است.
انتخاب مسواک و خمیر دندان مناسب به موثرتر شدن این فرآیند کمک می کند.
روی لینک زیرکلیک کنید

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •