ادامه مبحث تب روماتیسمی:

در سال 1944،T.DUCKETT Jones معیارهای Jones را منتشرکرد. این معیارها مجموعه ای از یافته های بالینی و آزمایشگاهی هستند که بوفور در همراهی با تب روماتیسمی دیده می شوند. تجدید نظر های متعددو تغییراتی در معیارهای جونز بطور متناوب از زمان طبع اولیه آنها در سال 1944 بعمل آمده اند. چشم گیرترین این تغییرات در سال 1965 توسط اتحادیه قلب آمریکا طبع شده اند. در سال 1984 تغییر مختصری در آن بعمل آمده است. و در سال 1992 بازنگری شده اند. این مطالب تحت عنوان Revised Jones CRITERIA ذکر شده اند.
5معیار اصلی و تعدادی معیار فرعی وجود دارند. علاوه بر این ها وجود شواهدی دال بر عفونت استرپتوکوکی گروه Aبتاهمولیتیک ضروری است. وجود یک معیار اصلی و 2معیار فرضی و یا 2معیار اصلی به تنهایی برای تشخیص تب حاد روماتیسمی لازم است. یادآوری این نکته ضروری است که بسیاری از بیماری‌های دیگر در عین عدم وجود تب حاد روماتیسمی، می توانند معیارهای جونز را داشته باشند. امراضی از قبیل آندوکاردیت عفونی، بیماری سرم، بیماری‌های بافت همبند، وآرتریت روماتوئید فقط چند نمونه از بیماری های زیادی هستند که ممکن است تب روماتیسمی را تقلید نموده و حتی معیارهای جونز، از چشم انداز این مبحث خارج است، لکن ذکر بعضی نکات خاص ضروری می باشد. یکی از نکات جالب توجه آن است که بیماری می تواند به اشکال غیر معمول بروز کند. سه شکل حائز اهمیت عبارتند از :بیمارانی که فقط کره دارند، کسانی که کاردیت دیررس دارند و آنها که دچار عود روماتیسم می‌شوند.
ادامه مبحث رادرسایت دکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس ایران) پیگیری نمائید.

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •