عوارض واریس ودرمان آنهابالیزر داخل عروقی : قسمت هجدهم

 


عوارض واریس ودرمان آنهاباRFولیزرداخل عروقی:


درمقالات قبلی اشاره کردیم که واریس، عوارض گوناگونی داردکه به پاره ای ازآنهاودرمان آنهابوسیله لیزرداخل عروقی وRFداخل عروقی اشاره کردیم واینک ادامه مطلب:

همانگونه که اشاره شد، یکی ازعلایم شایع واریس ونارسائی های وریدی، ورم(ادم) عضومبتلاوبویژه پاهامی باشدوسپس متذکرشدیم که دربرخوردباادم دست وپا، بایستی دقت نمودکه چه بیماریهایی( علاوه برواریس) می توانندباعث بروز ادم شوند واصطلاحاتشخیص افتراقی های مربوط به واریی رامدنظرقراردادتابتوان بهترین تشخیص ودرمان رابکاربرد.درادامه بحث علل ادم بدن وپاها، دراین مقاله، به بررسی لیک مویرگی می پردازیم.
لیک(تراوش ) مویرگی ، حالتی استکه درآن مایع وپروتئینهابه خارج ازعروق نازک ، به بافتهای اطراف تراوش می کنند.<

بهترین دکتر واریس:

 


بهترین دکتر واریس:


بهترین متخصص واریس ، دکترمحمودهادی زاده ، موسس مرکزواریس اصفهان(32242164_031) باداشتن بالاترین مدارک تحصیلی دررشته های گوناگون مرتبط باعروق ونیز قلب، سالهای متمادی است که به درمان واریس وبیماریهای عروقی دیگر، بااستفاده ازروشهای اندوواسکولر(مانندلیزرواریس، چسب واریس وسایرروشهامی پردازند.

بهترین متخصص واریس کشور(بهترین دکترواریس کشور)(بهترین متخصص واریس ایران) درواقع پزشکی استکه درکنارگذراندن دوره های گوناگون آموزشی درمراکز آموزشی معتبردنیا، بتوانددرمرکزواریس خود، مجموعه ای ازبهترین دستگاههاومتدهای درمانی اندوواسکولرواریس وسایربیماریهای عروقی رافراهم کند.

شهریور 25, 1398.

اثرات پرتوهابرقلب: قسمت سوم

 


اثرات پرتوهابرقلب:

(اثرات مضراشعهx)(اثرات براشعه ایکس بربدن)
پریکاردیت فشارنده و پریکارد فشاری _مایعی effusive constrictivi با شیوع کمتری دیده شده ، ولی ممکن است تا چندین سال بعد از لحاظ بالینی بصورت بارز دیده نگردند.
پریکاردیت فشارنده مخفی ممکن است ایجاد شود. تشخیص بیماری پریکارد در اثر اشعه، اساسأ بر مبنای رد سایر علل استوار است. پریکارد عفونی در بیمار مبتلا به ضعف ایمنی، هیپوتیروئیدی در بیمار مبتلا به لنفومی که قبل از پرتو درمانی تحت لنفانژیوگرافی قرار گرفته پریکاردیت فیبرینو :قلب بیمار 26ساله مبتلا به گرفتاری قلب در اثر اشعه که در آن ضخیم شدن آندوکارد رسوب فیبرین در زائده دهلیز راست (RAA)، بطن راست (RV) و تنه شریان ریوی(

اطلاعات تماس

 اینستاگرام: dr.mahmoudhadizadeh
تلگرام: drhadizadeh

دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2


تماس
  • اصفهان ، خیابان شمس آبادی مجتع قمر الدوله واحد 309
  • تلفن : 32242164-32242165-031-09138991980
  • ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • ساعات کاری : عصرها ( لطفا" هماهنگی تلفنی بفرمایید.)