نظری بر درمان های جدید واریس

تلفنهای09211016462 و 03132242165 برای ارائه خدمات لازم درراستای آگاهی بخشی ونیزرزرونوبت درمان واریس وبیماریهای عروقی دراختیارشماعزیزان می باشد
رگهای واریسی وبالتبع آنها پاهای سنگین از بیماری های بسیار شایع هستند که اغلب به نارسایی وریدی مرتبط هستند. تخمین زده می شود که درصدبسیاربالایی ازمردم در طول زندگی خود دچار واریس شود و از هر چهار نفر علائم به اندازه کافی دردسرساز باشد که بتواند درمان پزشکی یا مداخله را طلب کند. بنابراین درمان های احتمالی کدامند و در چه مواردی نشان داده می شوند؟ مزایای آنها چیست؟ پاسخ راازتعدادی ازمقالات دکترمحمودهادی زاده، بصورت خلاصه دراختیارشماعزیزان قرارمی دهیم.

درک تشکیل واریس

برای درک تکنیک های مورد استفاده در درمان واریس ، برخی از جزئیات تشریحی لازم است. خون در پاها در یک شبکه وریدی عمیق ، دروسط عضلات و در یک شبکه سطحی ، واقع در زیر پوست گردش می کند.
این شبکه سطحی است که تحت تأثیر واریس قرار می گیرد. درواقع بایدگفت :

دو رگ اصلی،رگه های صافن بزرگ وکوچک،که قسمت کوچکی از خون را به شبکه عمیق برمی گردانندو نیز رگ های دیگر وریزتر
برای جلوگیری از راکد شدن خون در وریدهای سطحی ،باداشتن دریچه های ضد رفلاکس در طول مسیر خود توزیع می شوند. اگر این دریچه هاکه بنام دریچه های لانه کبوتری نامیده می شونداز کار بیفتند (معروف به نارسایی وریدی) ، ریفلاکس یعنی برگشت خون اتفاق می افتد و وریدگشاد می شود و یک ورید واریسی در زیر پوست قابل مشاهده است.

IMG 20201113 WA00001

درمان های علامتی واریس:  
در صورت نارسایی وریدی ، روشهای درمانی وجود دارد که می تواند درد و احساس سنگینی پاها را تسکین دهد ، که اغلب با رگهای واریسی همراه است.
دو نوع درمان امکان پذیر است
فشار الاستیک با جوراب : به محض بروز اولین علائم معمولارگ های واریسی قابل مشاهده می شوندوجورابهای فشاری ، به بهبودعلایم واحساس ناخوشایندبیمارکمک می کند اما این یک درمان علامتی است ، که هیچ تاثیری بردرمان رگهای واریسی فشرده شده ندارد. این فشار باعث اتساع وریدها و افزایش سرعت جریان خون وریدی می شود.این جورابهای فشاری با اثر ضد ورم حجم اندام را کاهش می دهد. این کارایی پمپ عضله ساق پا را هنگام راه رفتن بهبود می بخشد.

داروهای ونوتونیک: علائم را تسکین می دهند اما تأثیری در ایجاد رگهای واریسی ندارند. توجه: آنها نمی توانند جایگزین توصیه های سبک زندگی ، یا مهار ، که درمان علامتی استاندارد برای واریس باشند.
مداخلات مختلف می توانند باعث از بین رفتن واریس شوند. آنها را می توان در نظر گرفت
برای تسکین علائمی که بیش از حد دردناک شده اند
برای جلوگیری ازعوارض نارسایی وریدی(زخم وریدی،ضایعات پوستی یا به ندرت،فلبیت وآمبولی) وبه دلایل زیبایی شناسی.
ارزیابی دقیق قبل از هرگونه مداخله دربرخی موارد( از جمله سونوداپلر )انجام خواهد شد. این معاینه کاملاً بدون درد امکان تعیین وضعیت دریچه ها و مکانیزم مسئول ریفلاکس را فراهم می کند.

جراحی بعنوان یک روش قدیمی برای درمان برخی رگهای واریسی:   
جراحی یک روش درمانی قدیمی برای درمان رگهای واریسی است. چندین تکنیک وجود دارد. یکی از کلاسیک ترین موارد ، حذف کردن رگ است که شامل برداشتن رگ اصلی درگیردراندام تحتانی (رگ صافن) با ایجاد دو برش کوچک در مچ پا و چین کشاله ران است.
پس از برداشتن وریدهای سطحی ، خون از طریق وریدهای عمیق برمی گردد. بنابراین یک منع مصرف مطلق برای این روش جراحی که بنام روش استریپینگ جراحی است ، درمواردانسداد شبکه وریدی عمقی توسط فلبیت ، دارای منع مصرف است.
مداخله در سالن عمل ، با بیهوشی عمومی انجام می شود. بستری شدن در بیمارستان طبیعتادارای عوارضی می باشند.
پس از مداخله ، کبودی و کبودی های حساسی ظاهر می شود که چندین هفته ادامه می یابدتا فروکش می کندوبه طور کلی توقف کار سه هفته ای تجویز می شودازطرفی پوشیدن جوراب های فشاری برای دو تا چهار هفته پس از عمل ضروری است 

تکنیک های Endovenous و به ویژه لیزر وRF ، جایگزین امیدوار کننده ای برای روش های قدیمی ترمثل جراحی در درمان رگ های واریسی است که بسیارموثروعالی دردرمان نارسایی وریدی وواریس می باشند.
روش لیزرداخل عروقی، یک روش درمان بسیارعالی رگهای واریسی در تنه های بزرگ وریدی مانند وریدهای صافن است باین صورت که یک فیبر نوری برای نفوذ به داخل رگ ساخته می شود ، و پرتوی لیزر را بداخل می آورد. ما باید این روش را از لیزر عروقی سطحی متمایز کنیم که گاهی برای واریسهای کوچک قابل پوست از طریق سطح پوست را انجام دهیم ، که بدون هیچ گونه شکستگی پوست انجام می شود.

روش درمان واریس با لیزر Endovenous  
یک فیبر نوری باقطربسیار کوچک ، تحت بی حسی موضعی ، در داخل ورید واریسی قرار داده می شود. طول موج لیزر مورد استفاده چندین نوع وازجمله طول موج 980 نانومتر است. رگ مستقیما توسط انرژی منتقل شده توسط نور لیزر به دیواره ورید داخلی گرم می شود و سپس نارسایی از بین می رود. رگ برداشته نمی شودوفقط نارسایی بهبود می یابد .

مداخله داخل وریدی ازطریق لیزریاRF
این عملی است که کاملاً به صورت سرپایی انجام می شود. این مداخله می تواند در مطب پزشک انجام شود.درمرکرواریس اصفهان، دکترمحمودهادی زاده بعنوان بهترین متخصص واریس ایران(بهترین متخصص واریس اصفهان) ازهمه روشهای نوین درمانی استفاده می کنند.لازم بذکراستکه باتوجه به اینکه تعدادی ازهموطنان ساکن خوزستان وسایراستانهاتوسطدکترهادی زاده مورددرمان پایداروبسیارموفق قرارگرفته اند، بسیاری ازهموطنان ساکن خوزستان ، ایشان رابعنوان بهترین متخصص واریس خوزستان(بهترین متخصص واریس اهواز) شناخته می شوند، ولی درمان توسط ایشان منحصرادراصفهان انجام می شود. پس از بی حسی موضعی ، فیبر نوری به داخل رگ وارد می شود تا از طریق سوراخ ورودی پوست درمان شود. نوک فیبر لیزر سپس در مکان خاصی در داخل رگ واریس توسط سونوگرافی قرارداده می شود. پس از پایان درمان بالیزر، یک جوراب الاستیک فشاری در جای خود قرار داده شده و برای روزهای بعد استفاده می شود. مدت زمان عمل: حدود نیمساعت است.

مزایای لیزر endovenous(داخل وریدی)   

پس از اتمام مراحل ، هیچ زمان استراحتی لازم نیست. بیمار تشویق می شود به محض اتمام درمان بالیزرداخل وریدی ،راه برود. در صورت تمایل ، فردای آن روز ، با پوشیدن جوراب یا کش های فشرده سازی (به مدت یک یا دو هفته) ، او می تواند زندگی عادی از جمله بازگشت سریع به کار را داشته باشد.
مداخله لیزر منجر به از بین رفتن یا کاهش اندازه وریدهای واریسی تحت درمان می شود. این منجر به بهبود قابل توجه علائم وریدی می شود: سنگین شدن پاها ، ورم ، درد ، زخم واریس و سایرعوارض واریس که مرتبط باواریس باشند، بااین روش برطرف شده وبیماربه درمان مناسب ونتایج عالی دست پیدامی کند. 

درمان لیزر endovenous نسبت به اسکلروز با تزریق مواداسکلروزان ،قابل کنترلتر است چرا که کنترل درمان بااسکلروتراپی بر روی رگهای بزرگ دشوار است و نیازبه تبحربسیاربالایی دارد.

 معایب و عوارض جانبی این عمل واریس محدودیت های بسیار کمی دارد 

درمان واریس با لیزر endovenous مداخله ای است که به طور فزاینده ای توسط بیماران درخواست می شود. نتایج آن بیشتروبهتراز اندازه ای که 5 سال از زمان جراحی گذشته باشد، موثرثر است ، میزان کم عوارض جانبی ،عدم نیازبه بی حرکتی ، آن را به عنوان یک درمان ایده آل وممتازبرای آینده ، به ویژه در رویکرد زیبایی رگهای واریسی در پاها تبدیل می کند.این روش عموما توسط پزشکان متخصص در زمینه درمان اختلالات وریدی( فلبولوژیست ) انجام می شود. بایدبخاطرداشت که همه رگهای واریسی به سطح خارج برآمده نمیشوند.گاهی اوقات می توانند نامریی باشند ودر اعماق بدن دفن شوند۰بنابراین، برخی از افراد مدتها قبل از کشف علت، احساس درد وناراحتی می کنند۰

تقریبا هر کسی می تواند رگهای واریسی داشته باشد وآمارهای گوناگونی درموردشیوع آن درجوامع مختلف وجوددارد.
حقایق مهم در مورد درد وریدهای واریسی:
برخی از افراد ممکن است علایمی فراتر ازتغییرات ظاهری نداشته باشند. رگهای نارسای روی سطح پوست می توانند ترکیده (به دلیل ضربه یادلایل دیگر)نشت کنند۰
روشهایی وجود دارد که علایم مرتبط با واریس را کاهش می دهندکه درمقالات دکترهادی زاده می توانیدآنهاراجستجونمایید.
علایم ونشانه های عمومی:
گاهی اوقات، رگهای واریسی هیچ علایمی ایجاد نمی کنند، در حالی که تعدادی دیگرازآنهایک سری از علایم راایجاد می کنند۰ علایم رایج عبارتند از:

1⬅️  پاهای دردناک وناراحت کننده


2⬅️  تورم پا ومچ پا


3⬅️ احساس سوزش یا ضربان


4⬅️ گرفتگی عضلات،به ویژه در شب


5⬅️ خارش پوست در ناحیه آسیب دیده  

6⬅️ تغییر رنگ پوست 

7⬅️ سنگینی یا خستگی در پاها

علایم در هنگام اب وهوای گرم،اواخر روز یا هنگامی که فرد برای مدت طولانی ایستاده است معمولا بدتر می شوند۰علاوه برلیزرداخل عروقی، درمرکزواریس اصفهان گاهی ازاسکلروتراپی استفاده می شود.البته بایدبخاطرداشت که همه وریدهای نارسا نیاز به درمان ندارند هنگامی که علایم دیگری وجود نداردوبیماردرخطربروزعوارض نباشد،می توان رگها را کنترل کرد تا زمانی که بدتر شوند یا باعث ایجاد علایم دیگری شوندودرآنصورت به درمان بالیزرپرداخت البته بشرط انکه مطمئن باشیم پیشرفت نمی کنندوعوارضی بهمراه ندارند۰

تغییر شیوه زندگی میتواند از بدتر شدن رگها جلوگیری کرده واز ایجاد رگهای واریسی                                        جدیدایجادشوندنیز جلوگیری کند۰سایرروشهای های درمانی ممکن است شامل موارد زیر باشد:                            

سرما درمانی و...
اسکلروتراپی معمولا روشی جزیی وغیر تهاجمی برای رفع رگهای دردسر ساز است۰چشم انداز افراد پس از اسکلروتراپی خوب است زیرا عوارض جانبی جدی نادر است وروشی بسیارموثر است۰
مهمترین مطالبی که در مورد درد وریدهای واریسی لازم است بدانیددرمقالات سایت دکتر هادی زاده دراختیارشماست.بخاطرداشته باشیدکه رگهای واریسی رگهای متورم وبزرگ شده هستند، انها اغلب به رنگ ابی یا بنفش تیره وگلوله ای، برامده واز ظاهری پیچ خورده هستند۰ روی پاها ایجاد میشوند واگرتحت درمان وکنترل قرارنگیرندمی توانندباعوارض مختلفی همراه باشند.

IMG 20201113 WA00011

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •