مقایسه درمان واریس با لیزر و درمان واریس با جراحی :
مقاله ای ازمرکزواریس اصفهان( تلفن:09211016462)
درمان واریس با لیزر و RFو روش های قدیمی تردرمقالات گوناگون، مورد بحث قرار گرفته و مقایسه های فراوان بین روش های قدیمی با روش های جدید شامل لیزر واریس و RFواریس و اسکلرو تراپی صورت گرفته است .نتایج تحقیقات گوناگون بین المللی نشان میدهد که لیزر واریس و سایر روش های درمان واریس که نیاز به جراحی ندارند از جهات گوناگون نسبت به جراحی واریس ( درمان واریس با جراحی ارجحیت دارد ) در طی چند مقاله تلاش میکنیم تا موارد ارجحیت و امتیاز روش های درمان واریس بدون نیاز به جراحی واریس (با استفاده از لیزر) وموارد مشابه آن رابیان نماییم .یکی از امتیازات مهم لیزر واریس آسان بودنه انجام آن میباشد به طوری که معمولا لیزر داخل عروقی برای درمان واریس که در مرکز واریس اصفهان انجام میشود حداکثر نیاز به سی دقیقه وقت داشته و احتیاجی به بستری و بیمارستان وجود ندارد جراحی واریس علاوه بر اینکه یک روش قدیمی می باشد و نسبت به لیزر واریس یک روش پیچیده و داخل بیمارستانی محسوب میگردد و مدت زمان انجام جراحی واریس نسبت به لیزر واریس مدت بیشتر می بوده و همچنین بیمار نیاز به گذراندن دوران نقاهت بعد ازانجام واریس می باشد .درحالی که لیزر واریس و سایر روش های اندوواسکولار نیاز به هیچگونه دوران نقاحتی ندارد و به صورت کاملا سرپایی درمان میشودو بیماران پس از انجام لیزر واریس ،RFواریس و سایر روش های جدید درمان می توانند بلافاصله به سر کار خود بازگردند و هیچ گونه دوران نقاهتی نیز وجود نخواهد داشت .از سوی دیگر از نظر هزینه ها و روش های اندوواسکولار ارجحیت خاصی نسبت به جراحی واریس دارد .به طوری که مجموع هزینه های تمام شده برای انجام لیزر واریس به ویژه هنگامی که مدت زمان تلف شده برای بستری و دوران نقاحت بیمار در نظر بگیریم که باعث بازماندن بیماران از فعالیت روزمره و رسیدگی به کسب وکار و امورات روزانه می شود و بسیار کمتر از هزینه جراحی واریس می باشد.
ادامه دارد

 

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •