بهترین روش درمان واریس:

بدون شک درمان های اندواسکولر که به صورت سرپایی وبدون نیاز به بیهوشی وبستری دربیمارستان انجام می شود بهترین درمان واریس به شمار می روند.این درمان های اندوسکلر واریس شامل لیزر واریس اسکلرو تراپی واریس،آر اف واریس، چسب واریس،و میکرو فلبکتومی واریس می باشد.
درمان واریس بااستفاده از لیزر واریس وسایر روش های درمانی اندوسکلر نیاز به بستری وبیهوشی ندارندوبه صورت سرپایی وبااستفاده از بی حسی موضعی انجام می شود. بیماران پس از انجام لیزر واریس آراف واریس، چسب واریس واسکلرو تراپی واریس نیاز به ماندن در منزل نداشته ومی تواند بلافاصله به محل کار خود وامور روز مره بپردازد. واین موضوع یکی از دلایلیست که درمان های اندوسکلر واریس به عنوان بهترین روش درمان واریس معرفی شده اند.
ماهیت لیزر واریس واستفاده از پرتوهای همگرایی نور مرئی می باشد که باتوجه به تابش همگرایی نور لیزر ایجاد می گردد که میتوان از آن استفاده های درمانی برد. ماهیت آراف واریس نیز استفاده از امواج رادیو فرکوئنسی است. بنابراین استفاده از روش های مذکور که به عنوان درمان های اندوسکلر وسرپایی یادشده واین روش ها در مجموع به عنوان بهترین روش درمان واریس شناخته می شوند.
ادامه دارد...

بهترین روش درمان واریس

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •