عوامل زمینه ساز واریسی شدن رگهای پا:
مرکزواریس اصفهان( تلفن 03132242165) درراستای کمک به تشخیص وپیشگیری ودرمان بموقع واریس ، مقاله زیرازدکترهادی زاده( بهترین متخصص واریس ایران) باعنوان عوامل ایجادواریس ( علل ایجادواریس)( چراواریس می گیریم؟)رابه شماعزیزان تقدیم می نماید:
عوامل زمینه سازایجادواریس، زیادهستندکه درزیربه تعدادی ازآنهااشاره می کنیم:
سن:خطر واریسی شدن رگها با افزایش سن بیشتر میشود۰
افزایش سن باعث تخریب دریچه های سیاهرگ ها که به تنظیم جریان خون کمک میکنند،میشود۰در نهایت این تخریب باعث میشود دریچه ها درست عمل نکرده واجازه بدهند مقداری از خونی که باید به سمت قلب برود به داخل رگ بازگردد۰
جتسیت:زنان بیشتر احتمال دارد که دچار مشکل رگهای واریسی شوند۰تغییرات هورمونی در دوران بارداری، پیش از قاعدگی ویایسگی میتواند یک عامل زمینه ساز باشد چرا که هورمونهای زنانه باعث شل شدن دیواره سیاهرگها میشوند۰
درمانهای هورمونی مانند قرصهای ضد بارداری میتوانند احتمال واریسی شدن رگها را بیشتر کنند۰
بارداری:در بارداری حجم خون در بدن افزایش می یابد۰این تغییر به رشد جنین کمک میکند اما علاوه بر ان، یک عارضه ناخوشایند یعنی بزرگ شدن رگهای پا وبدنبال آن ایجادواریس را نیز به دنبال دارد۰
تغییرات هورمونی در دوران بارداری نیز میتواند در این زمینه نقش داشته باشد۰
سابقه خانوادگی:اگر اعضای دیگر خانواده رگهای واریسی داشته باشند احتمال آن در بقیه افرادخانواده بیشتر است۰
چاقی:اضافه وزن باعث وارد آمدن فشار بیشتر بر رگها میشود که ازعوامل زمینه سازبرای ایجادواریس ونارسائی های وریدی است.
ایستادن یا نشستن به مدت طولانی:اگر مدت طولانی در یک حالت قرار داشته باشید،جریان خون در سرتاسر بدن به خوبی برقرار نمیشودکه این عامل نیزمی تواندباعث ایجادواریس شود.
سایرمقالات مرتبط رادرسایت های دکترهادی زاده( بهترین متخصص واریس اصفهان)( بهترین متخصص واریس کرمان) جستجوومطالعه بفرمائید.

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام: dr.mahmoudhadizadeh
تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •