بهترین متخصص واریس اصفهان (واریس پا)

دکترهادی زاده بعنوان بهترین متخصص واریس اصفهان(واریس پا) شناخته شده اند.
بیماران زیادی توسط دکترهادی زاده تحت درمان واریس قرارگرفته اند.
واریس می تواندعوارض ومشکلات زیادی راببارآورد.
یکی ازعوارض واریس، ایجادلخته های خونی است.

رابطه بین واریس و لخته‌های خونی:

بر طبق مقالات فراوان منتشر شده، شایع‌ترین دلیل ایجاد لخته های سطحی واریس می باشد. واریس و نارسایی های وریدی همچنین می‌تواند باعث ایجاد لخته‌های خونی شود.
واریس با توجه به معیارهای کاپرینی از فاکتورهای خطر برای ایجاد لخته های عمقی نیز می باشد.
بنابراین درمان آن ها و بیماری های مبتلا به لخته های عمقی و سطحی از تاثیر بسزایی برخوردار می باشد.

استعدادتشکیل لخته:

بعضی ازبیماران استعدادبیشتری نسبت به سایرین برای ایجادلخته دارند.
چندین مقاله ازدکترهادی زاده بعنوان بهترین متخصص واریس اصفهان(واریس پا) دراین زمینه منتشرشده است.
در بیمارانی که استعداد تشکیل لخته دارند درمان واریس با این روش های موجود کمک می‌کنند .
این روشهادرچنین مواردی از ایجاد ترومبوز (لخته خون) در پاها جلوگیری می کنند.

جلوگیری ازعوارض:

درمان واریس بالیزرهمچنین سبب می‌شود که عوارض دیگر نیز ایجاد نشود.
عوارض فراوان ترمبوز ها و لخته های خونی باعث می‌شود که گاهی حیات بیمار به خطر افتد. لذا توصیه می‌شود به هر نحو ممکن از ایجاد لخته جلوگیری شود.
به این منظور مثلاً در بیمارانی که مبتلا به لخته های قدیمی هستند بایددقت فراوان کنند.
به این افرادتوصیه می‌شود واریس های خود را در اولین فرصت با استفاده از لیزرهای داخل وریدی درمان کنند.
با این کار به پیشگیری از ایجاد لخته های بعدی نیزکمک می‌شود.

دکترمحمودهادی زاده:

دکترمحمودهادی زاده بعنوان بهترین متخصص واریس اصفهان( واریس پا)، شناخته می شوند.
کلینیک واریس ایشان ، بسیارپیشرفته می باشد.
انواع روشهای مختلف برای درمان واریس توسط بهترین متخصص واریس اصفهان بکارگرفته می شوند.

لیزرواریس دراصفهان:

دکترهادی زاده ، بنیانگذارروشهای درمانی جدیددراصفهان هستند.
این روشهاشامل لیزرداخل عروقی، RF داخل عروقی ، چسب واریس و.....می باشند.

عواملی ازقبیل تجربه ، استفاده ازبهترین دستگاهها، بالاترین مدارک و....دردرمان واریس بسیارمهمند.
مجموعه این عوامل باعث شده که دکترهادی زاده بعنوان بهترین متخصص واریس اصفهان معرفی شوند.

بهترین متخصص واریس اصفهان/درمان واریس

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام: dr.mahmoudhadizadeh
تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •