عوارض واریس و درمان آنها باRF و لیزر داخل عروقی:

در مورد عوارض واریس و نارسایی های وریدی در مقالات گذشته مطالبی بیان شد و اشاره گردید که واریس و نارسایی های وریدی می توانند باعث ترمبوز و لخته های خونی شوند.احتمال ایجاد ترمبوزهای سطحی(SVT) به دنبال واریس های طنابی و نارسایی های وریدی سافنوس یک امر شناخته شده و مورد توافق می باشد که میزان ایجاد لخته های سطحی بدنبال واریس های طنابی در تحقیقات مقالات مختلف به صورت های گوناگون ذکر شده و توافق بر نسبت شروع خاصی وجود ندارد،از سوی دیگر واریس های رتیکولر که بسیار سطحی قرار می گیرند نیز می توانند باعث ایجاد لخته های درون وریدی شود که سطحی و بر روی پوست قابل دیدن بوده و باعث درد می شوند.ضمنا در مقاله قبلی اشاره شد که نارسایی های وریدی و واریس می تواند باعث ایجاد آسیب جدی،DVT یا لخته های عمقی شود که در این زمینه نیز آمارها درصدهای گوناگونی را در مورد احتمال بروز مستقیم DVTمتعاقب واریس ذکر نموده اند بنابراین توصیه می شود که بیماران مبتلا به نارسایی های وریدی و واریس های شدید از قرار گرفتن در معرض ریسک فاکتورهای DVT برحذر باشند و مثلا چنانچه خانم مبتلا به نارسایی های وریدی و واریس های طنابی قصد حاملگی داشته توصیه می شود قبل از اقدام به بارداری به درمان واریس های خود بپردازد وتوصیه های خاصی رامراعات نمایدتا در دوران حاملگی و پس از زایمان خطر ابتلا بهDVT کاهش یابد،همچنین به افرادی که مبتلا به نارسایی های وریدی شدید و واریس های عمقی باشند توصیه می شود قبل از انجام جراحی های الکتیو که بیمار فرصت کافی برای انجام اقدامات لازم را دارد حتما جهت درمان واریس و نارسایی های وریدی خود اقدام نمایند چراکه پس از آن تحت عمل جراحی قرار می گیرند،احتمال ایجاد آمبولی ریه متعاقب نارسایی های وریدی نیز وجود دارد.هرچندپس ازایجادعوارض نیزمی توان بااستفاده ازلیزرداخل عروقی وRF، انواع واریس ونارسایی های وریدی رادرمان کرد، ولی بهرحال بهترین روش، پیشگیری ازایجادواریس ،ودرصورت بروز،درمان قبل ازبروزعوارض است.
ادامه دارد........

عوارض واریس قست23

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام: dr.mahmoudhadizadeh
تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •