پاهای بی قرار :


درهشت مقاله قبلی ، به تفصیل به واریس وعوارض آن وپرداختیم وبیان نمودیم که واریس، علاوه براثرات نامناسب ازجنبه زیبایی، همچنین می تواند همراه باعوارض وناراحتی های گوناگونی برای بیماران باشدکه

بطورمستقیم وغیرمستقیم برسلامت وکیفیت زندگی آنان موثرمی باشد.

یکی ازعوارض واریس ، پاهای بی قرار(Restless leg syndrome)می باشدکه دربرخی بیماران دیده می شود.این بیماری همچنین به بیماری(Willis_Ekbom Disease) نیز معروف است وشیوع آن دربیماران مبتلابه واریس، بدقت روشن نشده ولی درتجربیات نگارنده، که سالهابه درمان واریس پرداخته است، پاهای بیقراربه نسبت دردوسنگینی پاها، نسبت کمتری ازشکایات بیماران رابخوداختصاص می دهد.

درسندرم پای بی قرار، فردمبتلااحساس می کندکه گویاچیزی زیرپوست اوراه می رودوگاهی برخی بیماران، احساس خودرابعنوان (حالتی مشمئزکننده)توصیف می کنندکه روزهاباعث نیازبه حرکت مداوم وشبهامانع ازخواب می شود.

مورمورشدن، گزگزکردن ، احساس فشردگی وسنگینی درپاهانیزازدیگرعلائم سندرم پاهای بیقراراست.

ازعلل دیگر زمینه سازبرای ایجادسندرم پاهای بی قرارمی توان به بی تحرکی، مصرف برخی داردها، استرس، کم خونی، کمبودبرخی ویتامینها، مصرف قهوه وترکیبات کافئین دار،حاملگی،افزایش سن، استعدادارثی، برخی بیماریهای مزمن و....اشاره نمود.

سندرم پاهای بی قرار، باعث نیازبه حرکت مداوم اندام(دست یا پا)می شودوبرخی بیماران احساس نیازبه فشردگی وماساژ مداوم اندام خوددارند.

هرچند علائم این بیماری بیشتردرپاهااحساس می گرددولی دربرخی بیماران ، نیازبه ماساژ، احساس مورمورشدن، احساس (حرکت کردن چیزی زیرپوست)و...که بعنوان سندرم پاهای بی قرارنامیده می شوند، دردستهای بیماربوجودمی آیندکه البته شیوع آن در پاها، بمیزان بسیارزیادی، بیش ازدستهااست.

درتوجیه علت ایجاداین بیماری دربیماران مبتلابه واریس ، می توان به چندنکته اشاره نمود:
اولاواریس یک بیماری مزمن است که مانندبیماریهای مزمن دیگر، می تواندباعث این بیماری شود، ثانیا واریس دربسیاری ازبیماران باعث ایجاداسترس وناراحتی های روحی وبالنتیجه ایجاد سندرم پای بی قرارمی شود.

برخی داروهای موردمصرف این بیماران (بویژه آنتی هیستامینهاکه گهگاه برای تسکین خارش ناشی ازواریس بکارمی روند) ، اثرات واریس براعصاب محیطی وNerve Endingsنیزازسایرموارد توجیه کننده علت ایجادسندرم پاهای بی قراردربیماران مبتلابه واریس است.

تشخیص بیماری، براساس ردکردن سایرعلل ازجمله دیابت، نارسایی کلیوی وسایربیماریهای مزمن است.

دردرمان سندرم پاهای بی قرار، می توان به مواردزیراشاره نمود: پرهیزازاسترس، دوش آب گرم، ماساژ، پرهیزازمصرف قهوه وکافئین،

استفاده ازمدیتیشن وورزشهایی مانندیوگا، پرهیزازالکل ودخانیات،استفاده از برخی دمنوشها،کاهش مصرف داروهاوحتی برخی روشهایی که بنظرعجیب وبدون توجیه می رسند.

استفاده ازمدیتیشن وورزشهایی مانندیوگا، پرهیزازالکل ودخانیات،استفاده از برخی دمنوشها،کاهش مصرف داروها، درمان کم خونی وحتی برخی روشهای عجیب وتجربی که درمقالات مختلف به آنهااشاره شده است.واریس

 

اطلاعات تماس

 اینستاگرام: dr.mahmoudhadizadeh
تلگرام: drhadizadeh

دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2


تماس
  • اصفهان ، خیابان شمس آبادی مجتع قمر الدوله واحد 309
  • تلفن : 32242164-32242165-031-09138991980
  • ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • ساعات کاری : عصرها ( لطفا" هماهنگی تلفنی بفرمایید.)