عوارض واریس ( قسمت دوم)

ترومبوز و آمبولی:

 
همانگونه که در مقاله قبلی نیز اشاره شد واریس میتواند همراه با عوارض ومشکلات فراوان برای مبتلایان باشد.
بکی از عوارض مهم واریس ونارسایی های وریدی، ایجادترومبوز(لخته) است.
ترمبوز بیشتر در واریس های طنابی شکل بزرگ پیچ در پیچ دیده می شوندولی گاهادربیماران مبتلابه واریس های رتیکولرنیزمشاهده می گردد.ترمبوزهای ناشی از نارسایی های وریدی میتوانند باعث DvT یاsVTشوند.
درsvtترمبوز(لخته)در عروق سطحی دیده میشود لذا درمان وبرخورد با آنها ساده تر از بیماری های وریدی عمقی می باشد که البته درمان نیز بستگی مستقیم به امکان تبدیل svt بهDvt ، محل درگیری بالخته، شدت ترومبوزوپارامترهای دیگردارد وهرچه احتمال تبدیل svt بهDvtبیشتر باشد خطر تبدیل ترمبوز به آمبولی ریه وptsافزایش می یابد وبرخورد با آن قاطع تر خواهد بود.
 
عروق واریس رتیکولر نیز میتوانند باعث بروزclotهای کوچک شوند که اهمیت آنها کمتر بوده وغالبا باعث بروز دردوتغییر رنک وحساسیت میشوند.
در صورت درمان واریس با لیزر Glnc,Rfیااسکلروتراپی امکان بروز لخته در عروق درمان شده کاملا مرتفع می شود.
از طرفی انجام اقدامات درمانی invasive در شرایط حاد ترمبوز تابع قوانین خاص است که بایستی در موقع انجام این اقدامات همواره مد نظر قرار گیرند هرچند درمواردترومبوزهای سطحی، اقدامات مداخله ای بندرت موردنیازمی باشند وبیشترازدرمانهای کنزرواتیواستفاده می شود ، ترومبوزهای سطحی (لخته خون درعروق سطحی) نیزمی تواند همراه باعلایم ونشانه های شدیدوآزاردهنده باشدکه ازجمله آنهامی توان به دردشدید، قرمزی وگرمی محل لخته، تندرنس و....اشاره نمود.
 
از طرفی نارسایی های وریدی میتوانند سبب Dvt نیز بشوند که برخورد کلاسیک با آن بایستی بسرعت شروع شود که دردرمان  DVT ازروشهای گوناگون ازجمله داروهای آنتی ترومبین، فیبرینولیتیکها ، آنتی پلاکتها، استاتین ، ترومبکتومی، ونوپلاستی و.....استفاده می شود که انتخاب هریک ازروشهای فوق، بسته به شرایط بیمار ، متفاوت می باشد واثرات هریک ازدرمانهای ضدترومبوز فوق نیزبابقیه درمانهامتفاوت است.
در مورد روشهای درمانی svt مطالب گوناگونی قابل ذکر است برای درمان آنها میتوان از روشهای درمانی کنزرواتیو یاinvasive استفاده کرد.
علاقمندان میتواتتد حهت کسب اطلاعات کاملتر به سایت اینجانب (دکتر محمود هادی زاده) وابسته به کلینیک واریس مراجعه نمایند.
لیزر واریس

بهترین متخصص درمان واریس در اصفهان

 
 
جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق(کلینیک واریس وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده
 
    ۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴     _     ۰۳۱
 
تماس بگیرید.
جهت رزرو نوبت تلفنی :
 
عدد ۱۳۰   رابه سامانه  ۱۰۰۰۸۵۹۰  
 
ارسال یا عبارت  @nobattt  رادرتلگرام سرچ کنید.
شماهمچنین می توانیداطلاعات لازم رااز طریق آدرسهای زیر بدست آورید:
 
 
 
 
 
 
 
 

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام: dr.mahmoudhadizadeh
تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •