عوارض واریس (قسمت اول) 

 
خونریزی: 
 

کلینیک فوق تخصصی واریس دکترمحمودهادی زاده ،

بعنوان مجهزترین کلینیک واریس کشور ازسال ازسال ۱۳۸۷تاسیس  شده و مشغول ارائه انواع درمان واریس به بیماران می باشد که لیزرواریس ، یکی از این درمانهااست .سلسله مقالات زیر ، حاصل سالهاتجربیات دکترهادی زاده دردرمان واریس (لیزرواریس وسایرروشهای درمان واریس ) می باشد.جهت کسب اطلاعات علمی بیشتر درزمینه لیزرواریس( وانواع درمان واریس) می توانید به سایت دکترهادی زاده( وابسته به کلینیک واریس) ( کلینیک قلب وعروق وفوق تخصصی واریس دکترمحمودهادی زاده ) مراجعه نمایید
واریس ونارسایی های وریدی ،می توانند عوارض مختلفی رابهمراه داشته باشند.
یکی از این عوارض ، خونریزی است.دربسیاری ازموارد،خون ریزی ناشی ازواریس ، آنچنان شدید و طولانی مدت است که می تواند حتی حیات بیماررابه مخاطره اندازد.
 
درگزارشات بین المللی مربوط به خونریزی های مربوط به واریس، گزارشاتی مربوط به مرگ بیماران بویژه افرادسالخورده که بتنهایی زندگی می کنند ، بچشم می خورد .
حقیقت آنستکه بدلیل فشاربالای خون درپاها، خونریزی ناشی ازواریس،دراکثریت موارد بطورخودبخودی شروع شده ،بافشاروپرتاب شدیدخون همراه بوده وغالبا تامدت طولانی ادامه یافته وبسختی کنترل شده وگاهی نیاز به مراجعه بیمارستانی واستفاده ازبخیه و.....پیش می آید.
 
نکته بعدی آنستکه عروق واریسی ، تمایل به عودخونریزی وتکرارآن دارند بطوریکه خونریزی های مکرر می تواند باعث تشدیدعوارض واثرات باقیمانده شود.
ازسوی دیگر بایداشاره نمودکه هرچند عروق واریسی طنابی شکل ، غالبا باعث بروز عوارض شدیدی همچون ایجادلخته های خونی وترومبوز ، زخم های پوستی مزمن وگسترده ، ادم اندامها بادرجات متفاوت(ازدرجات کم تاشدید)  بدشکلی اندامها وسایرعوارض می شوند ،امابراساس تجارب اینجانب ( دکترهادی زاده دربررسی بیماران مبتلا به واریس که به من مراجعه نموده اند) غالب موارد خونریزی های پرفشار وخطرناک ، دراثر پارگی خودبخودی عروق واریسی رتیکولر رخ می دهند.
 

درمان عروق واریس ،بسته به نوع درگیری، شدت درگیری و عوارض ، متفاوت است.

چنانچه رگ مبتلا ، درحال خونریزی فعال باشد، قدم اول عبارت از تلاش درجهت کنترل وپایان دادن به خونریزی ازواریس، به هرروش ممکن می باشد.
 
برای کنترل خون ریزی از واریس ، می توان ازبانداژهای فشاری چندلایه بافشاربالا، بخیه زدن ، استفاده ازگارو ، بالابردن اندام وسایرروشهااستفاده نمود.(مراجعه به مقالات لیزر واریس درسایت دکترهادی زاده وابسته به مجهزترین کلینیک واریس کشور)
درمرحله بعدی ، برای پیشگیری ازعود خونریزی ، بایستی مواردزیررا انجام داد.
 
ازایستادن زیادبایستی پرهیز نمود. ازبلندکردن اجسام سنگین خودداری شود. پاهاحتی المقدوربالانگهداشته شوند. دراولین فرصت ، نسبت به درمان عروق واریس ، اقدام شود.
برای اینکار دربرخی موارد ، ازلیزر واریس ودرسایرموارد ازاسکلروتراپی وروشهای مشابه استفاده می نماییم.
 
 
درمان واریس در اصفهان
بهترین درمان واریس
 
 
جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق(کلینیک واریس وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده
 
    ۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴     _     ۰۳۱
 
تماس بگیرید.
جهت رزرو نوبت تلفنی :
 
عدد ۱۳۰   رابه سامانه  ۱۰۰۰۸۵۹۰  
 
ارسال یا عبارت  @nobattt  رادرتلگرام سرچ کنید.
شماهمچنین می توانیداطلاعات لازم رااز طریق آدرسهای زیر بدست آورید:
 
 
 
 
 
 
 
 

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام: dr.mahmoudhadizadeh
تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •